Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.alismoda.sk


1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

 

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu ABC GAME s.r.o. /www.alismoda.sk/ sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

 

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

 

 

2. Dodacie podmienky

 

 

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

 

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 


Predávajúci nezodpovedá za:

 

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

 

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 

- za poškodenie zásielky zavinené poštou

 

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

 

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

 

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

 

 

3. Dodacie lehoty

 

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidlado 24 hodín, max 48 hodín. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

 

 

 

4. Ceny tovaru

 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

 

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

 

 

5. Platby za tovar a poštovné

 

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame kuriérom NA DOBIERKU,  na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky.

 

 

 

Poštovné + balné pri dobierke pre každú samostatnú objednávku je 3,80 € .

 

.

 

 

 

PLATBA VOPRED NA ÚČETPlatbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.

 

Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri objednávke dať PLATBA PREVODOM NA ÚČET. Výslednú sumu v objednávke pošlite na náš účet  a ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky, ktoré vám prišlo s potvrdením.

 

 

 

Poštovné + balné pri dobierke pre každú samostatnú objednávku je 3,80 € .

 

 

 

 

 

Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Náš účet je vedený v Tatrabanke. (Prosím neplaťte dopredu, pokiaľ nedostanete od nás údaje k platbe.)

 

O vyexpedovaní tovaru na vašu adresu vás budeme informovať e-mailom

 

 

 

 

 

O vyexpedovaní tovaru na vašu adresu vás budeme informovať e-mailom

 

 

 

Pri objednávke nad 100,-€ poštovné zdarma.

 

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. 

 


 

 

 

 

 


 

6. Zrušenie objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky môžete vykonať telefonicky alebo nám napíšte na náš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

 

 

7. Vrátenie tovaru

 

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráriť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

 

 

8. Reklamačný poriadok

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

 

 

9. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.alismoda.sk, spoločnosť ABC GAME  s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Vaše osobné údaje sú použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou ABC GAME s.r.o.

 

Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii, pri prihlásení k odberu noviniek alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt, príp.bankový účet. Pri každom kroku sa spoločnosť ABC GAME s.r.o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Osobné údaje sú v prvom rade využívané

 

  • na elektronické vybavenie objednávky
  • realizáciu dodávky
  • zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami.
  • na marketingové účely ABC GAME s.r.o. 

 

Spoločnosť ABC GAME s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

 

Možnosti odstránenia alebo zmeny osobných údajov

 


 

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail shop@alismoda.sk

 

Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť ABC GAME s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

 

 

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov /odstránenie emailu z databázy/

 

 

 

  1. v každej novinkovej správe nájdete odkaz na zrušiť zasielania noviniek, po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy
  2. pošlite žiadosť na email shop@alismoda.sk a váš email bude vyradený z databázy


12.Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl.11

4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13.11.2017
5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 13. Kontaktné údaje – osobné vyzdvihnutie tovaru, podávanie reklámacií a sťažností

 ABC GAME s.r.o.,

 Budyšínska 8

Bratislava - Nové Mesto 

Tel. 0908 684 961

Predaj a výdaj tovaru:

Pondelok: 9,00 – 17,00

Utorok: 9,00 – 17,00

Streda: 9,00 – 17,00

Štvrtok: 9,00 – 17,00

Piatok: 9,00 - 17:00

 

14. Obchodné údaje o firme

ABC GAME, s.r.o.

Stachanovská 45

Bratislava - Ružinov

IČO: 35809604
DIČ: 2021568923

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddieli: Sro, vo Vložke číslo 23847/B

 

 

Kontakt Info

  Predajňa

  shop@alismoda.sk

  0908 684 961 


          

Copyright 2017 - 2020 © ALIS MÓDA